Styrelse

Göteborgs Schackveteraners styrelse 2020-02-18

Ordförande             Sigfrid Almgren Tfn:  070 608 28 32

Kassör                     Claes Brauer Tfn:  076 272 90 90

Ranking bokförare Björn Lindskog Tfn 031-232620  Mob 072-7229121

Ledamöter              Jan Bohlin

                                 Per-Olof Jörnbrink

Suppleanter:           Ulf Nyberg    Claes Nilsheden

Mailadress:  info@schackveteranerna.se

Revisorer:    Lars Andersson Kaj Andersson

Revisorssuppleant: Leif Lindén

Valberedning:  Bertil Westergren och Uno Axelsson och Sture Gustavsson som suppleant.

Göteborgs Schackveteraners styrelse 2019-01-29

Ordförande Sigfrid Almgren Tfn:  070 608 28 32

Kassör Claes Brauer Tfn:  076 272 90 90

Sekreterare:  Anders Kvarby Tfn:  070 169 30 85

Vice ordförande Bo Berg  Tfn 070 608 28 32

Ranking bokförare Björn Lindskog Tfn 031-232620  Mob 072-7229121

Suppleanter Ilija Nikolic 031-780 88 69;  Ulf Nyberg Tfn 031 26 72 10 Mob 070 530 54 50

Mailadress:  info@schackveteranerna.se

Revisorer: Lars Andersson omvald och  Rune Forssén

Revisorssuppleant: Leif Lindén

Valberedning:  Bertil Westergren och Uno Axelsson med Bertil som sammankallande och med Sture Gustavsson som suppleant.

Göteborgs Schackveteraners styrelse 2018-01-30

Ordförande Sigfrid Almgren Tfn:  070 608 28 32

Kassör Bryn Roughsedge Tfn 076 233 98 10

Sekreterare:  Anders Kvarby Tfn  070-169 30 85

Vice ordförande Bo Berg  Tfn 070 608 28 32

Ranking bokförare Björn Lindskog Tfn 031-232620  Mob 072-7229121

Suppleanter Ilija Nikolic 031-780 88 69;  Ulf Nyberg Tfn 031 26 72 10 Mob 070 530 54 50

Mailadress:  info@schackveteranerna.se

Revisorer: Lars Andersson omvald och  Rune Forssén

Revisorssuppleant: Leif Lindén

Valberedning:  Bertil Westergren och Uno Axelsson med Bertil som sammankallande och med Sture Gustavsson som suppleant.

Göteborgs Schackveteraners styrelse 2015 till oktober 2017

Ordförande Kaj Andersson Tfn 031-12 29 92 Mobil  070 752 29 92

Kassör Bryn Roughsedge  vald 2015-08-25

Sekreterare Rune Torstensson

Vice ordförande Sigfrid Almgren. Mobil 070 608 28 32

Ranking bokförare Björn Lindskog Tfn 031-232620  Mob 072-7229121

Suppleant Ilija Nikolic 031-780 88 69

Suppleant Ulf Nyberg Tfn 031-267210 Mobil 070-5305450

Nu drar vi här igen!