Medlemsinformation

Medlemsavgiften till Göteborgs Schackveteraner 2023 är 100,-kr viket fastställdes på årsmötet 2023-03-14 och kan betalas till  Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0. Ange namn och vad inbetalningen avser. Nytt för i år är att den obligatoriska avgiften till  Allégårdens Pensionärsförening, preliminärt 300,-kr för året 2023, skall betalas till Göteborgs Schackveteraner. 
reningens stadgar kan läsas under fliken:  ORGANISATION
Ny styrelse 2022
GSV – Rankinglista:  Augusti 2023

Nu drar vi här igen!