Aktuellt

Göteborgs Schackveteraner 1970 – 2020   50 år

Vi avvaktar besked från folkhälsomyndigheten och regeringen och återkommer när vi bedömer att smittspridningen minskat så att verksamheten kan återupptas.

Lusseblixten: Hans Svedberg vann alla partier GRATTIS: Resultat

Slutresultat i KM efter rond 7:    GruppGruppGruppGrupp 4

Slutställning snabbschacket

Inbjudan till klubbmästerskap hösten 2021

E-post till styrelsen:   info@schackveteranerna.se

Telefonlista medlemmar

Resultat av tidigare tävlingar  finns under fliken ”TIDIGARE TÄVLINGAR” där finns även lite historik årsvis för senare år.

Medlemsavgiften till Göteborgs Schackveteraner 2021 är 50,- kr viket fastställdes på årsmötet 2021-09-14 och kan betalas till  Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0. Ange namn och vad inbetalningen avser.

Medlemsavgiften till Allégårdens Pensionärsförening tillkommer med 150,- kr för året 2021.  Avgiften skall sättas in på Allégårdens Pensionärsförenings bankgiro 298-5521 och är obligatorisk för deltagande i klubbens tävlingar. Märk inbetalningen med namn och ”Schackveteranerna”.

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
Länkar till andra hemsidor:
 

Nu drar vi här igen!