Aktuellt

Göteborgs Schackveteraner startade 1970

Vårens schacksäsong avslutades med en match mot  Seniorschack Stockholm: Resultat

Vi har även fått en rapport från Stockholms Seniorschack som gäller förra årets mach i Stockholm:  Matchrapport

Resultat: KM blixt 2023

Protokoll: Årsmöte 2023-03-14

Anders Kvarby vann årets Veteran-DM;  Stort Grattis!

Parti från rond 9:  Anders Kvarby – Tom Borvander

Veteran DM: Slutresultat:  Rond 1-9m

Inbjudan till: Veteran DM

Spelprogram Våren 2023

Inloggning:  Sveriges Schackförbund

Telefonlista medlemmar

Resultat av klubbens tidigare tävlingar finns under fliken ”HISTORIK”. Där finns även en del av föreningens övriga händelser årsvis från och med 2011.

Medlemsavgiften till Göteborgs Schackveteraner 2023 är 100,-kr viket fastställdes på årsmötet 2023-03-14 och kan betalas till  Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0. Ange namn och vad inbetalningen avser. Nytt för i år är att den obligatoriska avgiften till  Allégårdens Pensionärsförening, preliminärt 300,-kr för året 2023, skall betalas till Göteborgs Schackveteraner. 

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
Göteborgs Schackveteraner
Länkar till andra hemsidor:
 

 

Nu drar vi här igen!