Aktuellt

Göteborgs Schackveteraner startade 1970

Sommarschacket år 2022 i Allégården avslutas med blixtspel den 21 juni klockan 10.30. Den 14 juni finns troligtvis ingen funktionär närvarande men om några känner för att spela sker det på eget initiativ.

Höstens program återkommer vi till. Trevlig sommar.

Telefonlista medlemmar

Resultat av tidigare tävlingar  finns under fliken ”HISTORIK”. Där finns även en del av föreningens övriga händelser årsvis från och med 2011.

Medlemsavgiften till Göteborgs Schackveteraner 2022 är 100,-kr viket fastställdes på årsmötet 2022-03-01 och kan betalas till  Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0. Ange namn och vad inbetalningen avser.

Medlemsavgiften till Allégårdens Pensionärsförening tillkommer med 300,-kr för året 2022.  Avgiften skall sättas in på Allégårdens Pensionärsförenings bankgiro 298-5521 och är obligatorisk för deltagande i klubbens tävlingar. Märk inbetalningen med namn och ”Schackveteranerna”.

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
 
Länkar till andra hemsidor:
 

 

Nu drar vi här igen!