Rune Torstensson

Schackvännen Rune Torstensson 1940-2017

Göteborgs Schackveteraners eminente sekreterare senaste 10 åren Rune Torstensson avled 8 november 2017 i en ålder av 77 år. Rune var  även en mycket populär turneringsledare som ledde våra speltillfällen med varm och fast hand. Ibland i ett gott samarbete tillsammans med andra men också ofta själv.  Han hade en väl fungerande mall för utformningen av säsongens turneringsverksamhet vilken dokumenterades med andras hjälp på anslagstavlor, mail och hemsidor.  Parallellt med sitt uppoffrande arbete för medlemmarnas bästa hann Rune också med att vara schackspelare och var med i de flesta turneringarna. Som schackspelare hade Rune en mycket aktiv spelstil oftast med kungsangreppet i fokus. Sedan sextiotalet har Rune spelat i Schackklubben Kamraterna där han även​ under en period varit styrelsemedlem.

Under sina sista år var Rune en samlande kraft inom Schackveteranerna. På Allégården var Rune nästan alltid  bland de första som kom och förberedde rondens spel och bland de sista som lämnade efter rondens slut. Rune var en engagerad schackvän som lämnar efter sig minnet av en lojal, omtänksam och alltid vänlig människa.

Vi visar på nytt ett parti som Rune spelade i Veteran DM i fjol och som  är belysande för Runes spelstil:

Rune TorstenssonStanley Kassel 1- 0

Nu drar vi här igen!