Styrelse

Göteborgs Schackveteraners styrelse 2016

Ordförande Kaj Andersson Tfn 031-12 29 92 Mobil  070 752 29 92 e-post: kajakeandersson@gmail.com

Kassör Bryn Roughsedge e-post:  bryn.roughsedge@gmail.com, vald 2015-08-25

Sekreterare Rune Torstensson Tfn  073 569 90 52  e-post: rits@tele2.se

Vice ordförande Sigfrid Almgren  Mobil 070 608 28 32 e-post: sigfrid.almgren@gmail.com

Ranking bokförare Björn Lindskog Tfn 031-232620  Mob 072-7229121 e-post: bjorn.lindskog@hotmail.se

Suppleant Ilija Nikolic 031-780 88 69 ilidrag@hotmail.com

Suppleant Ulf Nyberg Tfn 031-267210 Mobil 070-5305450 e-post: info@ulfnyberg.se

Revisorer: Lars Andersson omvald och  Rune Forssén nyvald

Revisorssuppleant: Leif Lindén omvald

Valberedning:  Bertil Westergren och Uno Axelsson med Bertil som sammankallande och med Sture Gustavsson som suppleant.

Göteborgs Schackveteraners styrelse 2015

Ordförande Kaj Andersson Tfn 031-12 29 92 Mobil  070 752 29 92 e-post: kajakeandersson@gmail.com

Kassör Bryn Roughsedge e-post:  bryn.roughsedge@gmail.com, vald 2015-08-25

Sekreterare Rune Torstensson Tfn  073 569 90 52  e-post: rits@tele2.se

Vice ordförande Sigfrid Almgren. Mobil 070 608 28 32 e-post: sigfrid.almgren@gmail.com

Ranking bokförare Björn Lindskog Tfn 031-232620  Mob 072-7229121 e-post: bjorn.lindskog@hotmail.com

Suppleant Ilija Nikolic 031-780 88 69 ilidrag@hotmail.com

Suppleant Ulf Nyberg Tfn 031-267210 Mobil 070-5305450 e-post: info@ulfnyberg.se

Härifrån drog man