Aktuellt

Välkommen till Göteborgs Schackveteraner

 God Jul och Gott Nytt År!

Vi startar det nya året den 14:e januari med fritt spel och anmälan till vårens turneringar. Veteran DM börjar sedan den 21 januari och pågår till den 7:e april

Fram tills dess kan ni studera hur två av våra mästare spelade i rond 7 i KM:

Sven Degerfeldt – Lennart Fransson   1 – 0

Resultat:  Julblixt 2019

Preliminärt program: Våren 2020

Inbjudan:  Julblixt 2019

Björn Lindskog är turneringsledare träffas på telefon 031 232620 eller 072 722 91 21.  Anmäl eventuellt  återbud  både till Björn och  till din motståndare.

Telefonlista medlemmar

E-post till Schackveteranerna:  info@schackveteranerna.se

Resultaten av tidigare tävlingar  finns under fliken ”Historik”

Medlemsavgiften 100,- kr fastställdes på årsmötet 2019-01-29.  Kassören ser gärna att den betalas till Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0.  Ange namn och vad inbetalningen avser. Medlemsavgiften 300,- kr till Allégårdens Pensionärsförening tillkommer och är obligatorisk för deltagande i klubbens tävlingar. Den faktureras direkt från Allégårdens Pensionärsföreningen. Nya medlemmar är välkomna.  Klubben är öppen för alla som vill spela schack på dagtid på tisdagar 10.30 till 15.00  på Allégården från och med det år de fyller 60.  Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare.

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
Länkar till andra hemsidor:
 

Härifrån drog man