Aktuellt

Välkommen till Göteborgs Schackveteraner.

Veteran DM rond 9, sista ronden, spelas den 2 april kl 10.30 i Allégården.

Uppskjutna partier spelas den 26 mars kl 10.30 i Allégården.

Veteran DM resultat:  Rond 8

Lottning för sista ronden sker preliminärt den 26 mars.

Medlemsavgiften på 100,- kr fastställdes på årsmötet 2019-01-29.  Kassören ser gärna att den betalas snarast till Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0.  Medlemsavgift 300,- kr till Allégårdens Pensionärsförening tillkommer. 

Allégårdens Pensionärsförenings aktiviteter för att ”rädda” Allégården kan följas på deras hemsida med adress enligt nedan.

Inbjudan:   Veteran DM 2019

Majornas aktiviteter 2019

 GSVs  Spelprogram våren 2019

Björn Lindskog är turneringsledare träffas på telefon 031 232620 eller 072 722 91 21.  Anmäl eventuellt  återbud  både till Björn och  till din motståndare.

Telefonlista medlemmar

Resultaten av våra tidigare tävlingar  finns under fliken ”Historik”

Nya medlemmar är välkomna.  Klubben är öppen för alla som vill spela schack på dagtid på tisdagar 10.30 till 15.00  på Allégården från och med det år de fyller 60.  Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare.

E-post till Schackveteranerna:  info@schackveteranerna.se

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
Länkar till andra hemsidor:
 

Härifrån drog man