Aktuellt

Välkommen till Göteborgs Schackveteraner.

Den 20 och 27 november spelas uppskjutna partier varefter lottning i grupp 4 sker.

Sista ronden  i KM spelas den 4 december kl 10.30.

Resultat efter rond 8:   Grupp 1   Grupp 2   Grupp 3   Grupp 4

Parti från rond 1:  Lennart Fransson – Sören Svensson

 Inbjudan till KM

Program för hösten 2018      

Björn Lindskog är turneringsledare träffas på telefon 031 232620 eller 072 722 91 21.  Anmäl eventuellt  återbud  både till Björn och  till din motståndare.

Telefonlista medlemmar

Resultaten av våra tidigare tävlingar  finns under fliken ”Historik”

Nya medlemmar är välkomna.  Klubben är öppen för alla som vill spela schack på dagtid på tisdagar 10.30 till 15.00  på Allégården från och med det år de fyller 60.  Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare.

Medlemsavgiften för 2018 är 100,- kr och betalning önskas i första hand till Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0.  För lokalhyra tillkommer 200,- kr som faktureras från Allégårdens Pensionärsförening.

E-post till Schackveteranerna:  info@schackveteranerna.se

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 Länkar till andra hemsidor:

Härifrån drog man