Aktuellt

Välkommen till Göteborgs Schackveteraner.

Stockholmsbesöket den 27 mars: Vi kommer att spela en turnering  med fyra lag varav ett från Stockholm. Vi kommer att ställa upp med tre jämnstarka lag.  Stockholmarna har anmält 6 – 7 man och vi har nu 14 egna anmälningar. Vi behöver 4 eller 7 till.  Stockholmslaget kommer till centralen 10.30 för vidare transport till Allégården. Spelet avslutas senast 15.30.  Anmäl intresse till Anders Kvarby snarast.

Uppskjutna partier i veteran DM spelas den 27  mars. Lottning för sista ronder sker därefter.

Resultat efter Rond 8                  

OBS: Läget i de tre ratinggrupperna framgår även.

Majornas SS inbjuder till Schackfest med Stellan Brynell 24 – 25 mars

Spelprogram:  Våren 2018

Inbjudan till: Veteran DM 2018

Björn Lindskog är turneringsledare. Meddela honom återbud och andra förändringar av speldatum för Era partier.

Medlemsavgiften för 2018 är 100,- kr och betalning önskas i första hand till klubbens Plusgiro: 480 95 35-0

Resultaten av våra tidigare tävlingar 2017 finns under fliken ”Historik”

Nya medlemmar är välkomna.  Klubben är öppen för alla som vill spela schack på dagtid från och med det år de fyller 60.  Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare. Årsavgiften  är 100 kronor till Göteborgs Schackveteraner samt 200 kronor till Allégårdens pensionärsförening.

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 Länkar till andra hemsidor:

 

 

 

Härifrån drog man