Aktuellt

Välkommen till Göteborgs Schackveteraner.

Kallelse till årsmöte den 29 januari klockan 10.30 i Allégården före rond 3 i Veteran DM:  Dagordning för årsmötet  Verksamhetsberättelse 2018

Veteran DM rond 2 den 22  januari kl 10.30 i Allégården i Göteborg.

Veteran DM resultat: Rond 1

Lottning: Rond 2

Inbjudan:   Veteran DM 2019

Resultat: Nyårsblixt 2019

Majornas aktiviteter 2019

 GSVs  Spelprogram våren 2019

Björn Lindskog är turneringsledare träffas på telefon 031 232620 eller 072 722 91 21.  Anmäl eventuellt  återbud  både till Björn och  till din motståndare.

Telefonlista medlemmar

Resultaten av våra tidigare tävlingar  finns under fliken ”Historik”

Nya medlemmar är välkomna.  Klubben är öppen för alla som vill spela schack på dagtid på tisdagar 10.30 till 15.00  på Allégården från och med det år de fyller 60.  Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare.

Medlemsavgiften för 2019 kommer att fastställas på årsmötet 2019-01-29. Styrelsen kommer att förorda att den blir oförändrad 100,- kr.  Kassören ser gärna att den betalas snarast till i första hand till Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0.  Lokalhyran för 2019 är i dagsläget inte fastställd men tillkommer. Den  faktureras direkt från Allégårdens Pensionärsförening som medlemsavgift.

E-post till Schackveteranerna:  info@schackveteranerna.se

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
 Länkar till andra hemsidor:
 

Härifrån drog man