Aktuellt

Göteborgs Schackveteraner 1970 – 2020   50 år

Föreningens årsmöte som normalt  brukar hållas i januari månad kan av skäl som bland annat framgår nedan inte i år hållas som vanligt. Vi återkommer om detta så snart vi bedömer att läget medger det.

Allégården är nu färdigrenoverad. Ingen pensionärsverksamhet får dock bedrivas i lokalen så länge Göteborgs Stad och Folkhälsomyndigheten inte  medger detta eftersom smittorisk för Covid-19 anses föreligga. Vi kommer inte att presentera något program för 2021 innan vi med säkerhet vet när vi på nytt får tillgång till lokalen. Allégårdens pensionärsförening kan inte ge besked om detta men uppmanar oss att följa utvecklingen på deras hemsida. (Se länk nedan).

Sveriges Schackförbund har tidigare lämnat nedanstående instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter. 

Schacktävlingar med deltagare från riskgrupper (70+ eller kroniskt sjuka) skall ej genomföras.

Med anledning av ovanstående har styrelsen för  Göteborgs Schackveteraner beslutat att avsluta pågående spel i Veteran DM.

Björn Lindskog är turneringsledare träffas på telefon 031 232620 eller 072 722 91 21.

E-post till styrelsen för Göteborgs Schackveteraner: info@schackveteranerna.se

Telefonlista medlemmar

Resultat av tidigare tävlingar  finns under fliken ”Historik”

Medlemsavgiften 2020 är 100,- kr viket fastställdes på årsmötet 2020-02-18 och kan betalas till  Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0. Ange namn och vad inbetalningen avser. Medlemsavgiften till Allégårdens Pensionärsförening 300,- kr tillkommer och är obligatorisk för deltagande i klubbens tävlingar. Den faktureras direkt från Allégårdens Pensionärsföreningen. Nya medlemmar är välkomna.  Klubben är öppen för alla som vill spela schack på dagtid på tisdagar 10.30 till 15.00  på Allégården från och med det år de fyller 60.  Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare.

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
Länkar till andra hemsidor:
 

Härifrån drog man