Aktuellt

Göteborgs Schackveteraner 1970 – 2020   50 år

Rond 3 i KM spelas den 19 oktober 2021 kl 10.30 

Resultat efter rond 2 och efter uppskjutna partier samt lottning av grupp 4:               GruppGruppGruppGrupp 4

Slutställning snabbschacket

Inbjudan till klubbmästerskap hösten 2021

Inbjudan till snabbschack: Start 2021-09-07 kl 10.30

E-post till styrelsen för Göteborgs Schackveteraner: info@schackveteranerna.se

Telefonlista medlemmar

Resultat av tidigare tävlingar  finns under fliken ”TIDIGARE TÄVLINGAR” där finns även lite historik årsvis för senare år.

Medlemsavgiften till Göteborgs Schackveteraner 2021 är 50,- kr viket fastställdes på årsmötet 2021-09-14 och kan betalas till  Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0. Ange namn och vad inbetalningen avser. Medlemsavgiften till Allégårdens Pensionärsförening för året 2021 är 150,- kr tillkommer och är obligatorisk för deltagande i klubbens tävlingar. Den faktureras direkt från Allégårdens Pensionärsföreningen. Nya medlemmar är välkomna.   Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare.

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
Länkar till andra hemsidor:
 

Nu drar vi här igen!