Aktuellt

Göteborgs Schackveteraner 1970 – 2020   50 år

Med anledning av den rådande krissituationen i det svenska samhället avseende Covid-19  ger Sveriges Schackförbund följande instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter fram till den 30 maj: 

Schacktävlingar med deltagare från riskgrupper (70+ eller kroniskt sjuka) skall ej genomföras.

Med anledning av ovanstående har Göteborgs Schackveteraners styrelse beslutat att avsluta pågående spel i Veteran DM. Tidigare publicerat program för våren 2020 är också inaktuellt. Inget spel kommer att arrangeras i Allégården tills vidare.

Resultat Veteran DM (tävlingen är avslutad):  Rond 6

Majornas schackfest med Jonny Hector flyttad till hösten.

Stockholmsresan är inställd. Nytt försök kan eventuellt bli av till hösten.

Björn Lindskog är turneringsledare träffas på telefon 031 232620 eller 072 722 91 21.  Anmäl eventuellt  återbud  både till Björn och  till din motståndare.

Telefonlista medlemmar

E-post till Schackveteranerna:  info@schackveteranerna.se

Resultat av tidigare tävlingar  finns under fliken ”Historik”

Medlemsavgiften 2020 är 100,- kr viket fastställdes på årsmötet 2020-02-18 och kan betalas till  Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0. Ange namn och vad inbetalningen avser. Medlemsavgiften till Allégårdens Pensionärsförening 300,- kr tillkommer och är obligatorisk för deltagande i klubbens tävlingar. Den faktureras direkt från Allégårdens Pensionärsföreningen. Nya medlemmar är välkomna.  Klubben är öppen för alla som vill spela schack på dagtid på tisdagar 10.30 till 15.00  på Allégården från och med det år de fyller 60.  Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare.

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
Länkar till andra hemsidor:
 

Härifrån drog man