Aktuellt

Göteborgs Schackveteraner 1970 – 2020   50 år

Göteborgs Schackveteraners årsmöte för 2020 som normalt  brukar hållas i januari månad har på grund av pandemin inte kunnat hållas Vi återkommer om detta så snart vi bedömer att läget medger det.

Allégården är stäng och öppnar igen den andra augusti 2021. Allégårdens pensionärsförening (APF)  räknar med att verksamheten i lokalerna i bästa fall kan återstarta i september 2021.

APF kommer att hålla sina inställda årsmöten för 2019 0ch 2020 tisdagen den 10 augusti kl 13 – 16. Möteshandlingar kommer att finnas på deras expedition efter öppnandet i augusti.

Vi avvaktar till slutet av augusti med information om när vår verksamhet kommer att kunna återupptas.

E-post till styrelsen för Göteborgs Schackveteraner: info@schackveteranerna.se

Telefonlista medlemmar

Resultat av tidigare tävlingar  finns under fliken ”Historik”

Medlemsavgiften 2020 är 100,- kr viket fastställdes på årsmötet 2020-02-18 och kan betalas till  Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0. Ange namn och vad inbetalningen avser. Medlemsavgiften till Allégårdens Pensionärsförening 300,- kr tillkommer och är obligatorisk för deltagande i klubbens tävlingar. Den faktureras direkt från Allégårdens Pensionärsföreningen. Nya medlemmar är välkomna.   Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare.

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
Länkar till andra hemsidor:
 

Härifrån drog man