Aktuellt

Välkommen till Göteborgs Schackveteraner

Tisdagen den 30 april är det Valborg och ingen schack. Vi spelar igen den 7 maj och då är det avslutning med KM i blixt, prisutdelning och fika.

Inbjudan: KM i blixt

Höstens preliminära program

KM i snabbschack resultat:  Rond 1-9

KM i snabbschack 9 – 23 april:  Inbjudan

Veteran DM: Slutställning    Resultat rond 9

Lennart Fransson vann Veteran DM 2019 genom att i särspel vinna över Anders Kvarby med 2 – 0.

Medlemsavgiften på 100,- kr fastställdes på årsmötet 2019-01-29.  Kassören ser gärna att den betalas snarast till Göteborgs Schackveteraners Plusgiro: 480 95 35-0.  Ange namn och vad inbetalningen avser. Medlemsavgift 300,- kr till Allégårdens Pensionärsförening tillkommer. Avgiften faktureras direkt från Pensionärsföreningen. Nya medlemmar är välkomna.  Klubben är öppen för alla som vill spela schack på dagtid på tisdagar 10.30 till 15.00  på Allégården från och med det år de fyller 60.  Sjukpensionärer kan erbjudas inträde tidigare.

 Spelprogram våren 2019

Björn Lindskog är turneringsledare träffas på telefon 031 232620 eller 072 722 91 21.  Anmäl eventuellt  återbud  både till Björn och  till din motståndare.

Telefonlista medlemmar

Resultaten av våra tidigare tävlingar  finns under fliken ”Historik”

E-post till Schackveteranerna:  info@schackveteranerna.se

Mer information om Allégårdens Pensionärsförening finns på länken nedan.
 
Länkar till andra hemsidor:
 

Härifrån drog man