Verksamhetsberättelse för Göteborgs Schackveteraner 2015

Styrelsen för Göteborgs Schackveteraner får för förvaltningsåret 2015 lämna följande berättelse:

Styrelsen har sedan årsmötet den 10 februari 2015 haft följande samman-sättning:

Ordförande Kaj Andersson

Vice ordförande Sigfrid Almgren

Kassör Göran Andersson tom den 2 april

Kassör t.f. Kaj Andersson 3 april tom 24 augusti

Kassör Bryn Roughsedge from 25 augusti

Sekreterare Rune Torstensson

Ledamot och ratingansvarig Björn Lindskog

Suppleanter Ilija Nikolic Ulf Nyberg

Curth Skoglund och Lars Andersson har varit revisorer med Leif Lindén som suppleant.

Valberedningen har bestått av Bertil Westergren och Uno Axelsson med Sture Gustavsson som suppleant.

Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 63.

Utöver årsmötet har styrelsen haft fyra protokollförda möten.

Med anledning av förre kassören Göran Anderssons frånfälle hölls den 25

augusti ett extra årsmöte då Bryn Roughsedge enhälligt valdes till ny kassör.

Beträffande klubbens ekonomi hänvisar vi till den ekonomiska berättelsen.

Verksamhet

Klubbmästerskap i Snabbschack: 20 januari – 3 februari. 46 deltagare

Klubbmästerskap i Blixt: 12 maj. 25 deltagare

Klubbmästerskap i 2-timmarspartier: 1 september – 1 december. 48 deltagare

Julblixt: 8 december. 30 deltagare

Klubbmästare i 2-timmarsschack 2015 blev Lennart Fransson.

Klubbmästare i Snabbschack 2015 blev Leif Lindén.

Klubbmästare i Blixt-schack 2015 blev Feliks Przysuski.

Övriga av klubben arrangerade turneringar

GSV arrangerade på Göteborgs Schackförbunds uppdrag 2015 års Veteran-DM den

17 februari – 5 maj med 62 deltagare.

Distriktsmästare för Veteraner 2015 blev Ulf Nyberg.

Kompletta resultatlistor från samtliga turneringar finns i klubbens arkiv.

Tävlingsresultat rapporteras fortlöpande på klubbens hemsida www.schackveteranerna.se.

Övrigt

Efter vårsäsongens officiella avslutning den 12 maj fortsatte verksamheten under

resten av sommaren med spel på tisdagar med i medeltal cirka ett dussin deltagare per gång.

När höstsäsongen startade fick vi byta spellokal till Salen, sedan brandsyn

förrättats i fastigheten och tillgängligheten till huset kraftigt reducerats. Efter välvilligt

tillmötesgående från APF fick vi behålla speldag och speltid.

GSV fyllde 45 år den 3 november 2015. Med anledning av detta var några

evenemang planerade men fick ställas in bl.a. p.g.a. problem med lokal.

Under året har klubbens hemsida, med Sigrid Almgren som webmaster,

moderniserats och man kan nu bl.a. spela igenom partier och samtidigt följa

med på diagram.

Under året har GSV varit representerade vid de flesta av APF:s allmänna möten

och deltagit enligt önskemål i deras aktiviteter.


Göteborg den 27 januari 2016

Styrelsen för Göteborgs Schackveteraner